Em nó ăn gì mà đẹp quá , chịu hết rồi rồi ad phọt đây