Em nhỏ tuổi thế này mà con chym nó tè le thế kia rồi , khi lớn lên không biết em sẽ ra sau